Hold øje med Birgitte Gøye

Det er en stor glæde og ære at Birgitte Gøye lidt efter lidt selvfølgelig bliver sat ind i den større sammenhæng.

  • 19. april 2022 udkom en bog som kan danne forståelsesramme for dele af Birgitte Gøyes liv: Grethe Jacobsens: Magtens Kvinder -før enevælden på Gads Forlag.

  • 18. juni 2022 i Boderne i Næstved om historiske kvinder i Næstved – Birgitte Gøye Selskabet er inviteret med og formidler om adelskvinden i forbindelse med Næstved Søjler.

  • September 2022 Golden Days i København hylder ”QUEENS” – alle de markante kvindeskikkelser der har sat særligt aftryk på vores kunst, kultur og samtid. Det kommer til at handle om historiens dronninger. Både dem med og uden krone på.