aa-diverse blokke til genbrug

Collapse-o-matic

Jævnfør Sebastian Olden-Jørgensen er denne sten formodentlig oprindeligt udarbejdet til Herluf Trolle og Birgitte Gøye, mens de boede i Helsingør. 1Sebastian Olden-Jørgensen: Herluf Trolle: Adelsmanden, krigeren og skolestifteren, Gyldendal 2016, s. 147-151.
Stenen blev derpå overdraget til den lokale kirke, da den endnu ikke var blevet benyttet og i mellemtiden var blevet umoderne …… eller det modsatte:

1
tekst her

fx
.2
Husaltertavlen er i dag på Nationalmuseet, men hang tidligere i Stenstrup kirke på Fyn: Danmarks kirker: Svendborg Amt, bind X, hæfte 19-20, 2019, s. 2146-2150. Også tilgængelig online: http://danmarkskirker.natmus.dk/svendborg/stenstrup-kirke


Tool-tip

En kreds af lokale borgereKaren Steensdatter Gøye, Vor Frue Kirke, Skive. har den 15. december 2020 stiftet foreningen ved navn Birgitte Gøye Selskabet. Formålet er at formidle viden om en af Næstveds historiske profiler, adelskvinden og skolestifteren Birgitte Gøye.


1Sebastian Olden-Jørgensen: Herluf Trolle: Adelsmanden, krigeren og skolestifteren, Gyldendal 2016, s. 147-151.

Stenen blev derpå overdraget til den lokale kirke, da den endnu ikke var blevet benyttet og i mellemtiden var blevet umoderne …… eller det modsatte:

Tabel med 3 ill:

Fig. 2. Udsnit af ligstenen over Anne Krabbe (død 1543) og Eiler Rønnow (død 1565) i Egense Kirke på Fyn.Fig. 3. Udsnit af ligstenen over Maren Juel og Jacob Flemming (død 1544) i Bavelse Kirke på Sjælland.Fig. 4. Udsnit af ligstenen over Dorthe Lunge (død 1554) og Claus Ulfeld til Elmelund i Ørslev Kirke på Sjælland.

Tabel med 2 ill:

Fig. 2. Udsnit af ligstenen over Anne Krabbe (død 1543) og Eiler Rønnow (død 1565) i Egense Kirke på Fyn.Fig. 3. Udsnit af ligstenen over Maren Juel og Jacob Flemming (død 1544) i Bavelse Kirke på Sjælland.


Af Palle Birk Hansen

Introduktion:

Abstract: Birgitte Gøyes storebror Axel Gøye var født i 1503 måske på faderens store gård  Krenkerup på Lolland. Axel fungerede som lensmand i Aalborg omkring Grevens Fejde hvor han lukkede klostre. Da han døde i 1537 blev han begravet samme sted som den øvrige familie i Voldum Kirke tæt på Clausholm hvor Gøyerne boede.
Birgitte betalte for sin brors gravsten. På den måde værnede hun om hans og slægtens eftermæle.
/Trine Bie-Olsen