Næstved Søjler, 17. og 18. juni 2022

Sommerens middelalderarrangement: ”Næstveds Søjler – Tilbage til Fortiden

Birgitte Gøye Selskabet deltager i et af rummene i Boderne i Næstved
Vi viser vigtige nedslag i adelsdamens historie som også er Næstveds historie.

Udstillingen rummer udvalgte bøger fra Birgitte Gøyes bogsamling, en nutidig replika af hendes klædedragt -og eksempler på puder fra hendes private gemakker.

Medlem af selskabets bestyrelse og middelalderarkæolog Susanne Outzen er programsat i udstillingen lørdag den 18. juni både kl. 14 og 15.
Her vil hun fortælle om bogsamlingen med al den viden og gode historier der knytter sig til den.

Hold øje med Birgitte Gøye

Det er en stor glæde og ære at Birgitte Gøye lidt efter lidt selvfølgelig bliver sat ind i den større sammenhæng.

  • 19. april 2022 udkom en bog som kan danne forståelsesramme for dele af Birgitte Gøyes liv: Grethe Jacobsens: Magtens Kvinder -før enevælden på Gads Forlag.

  • 18. juni 2022 i Boderne i Næstved om historiske kvinder i Næstved – Birgitte Gøye Selskabet er inviteret med og formidler om adelskvinden i forbindelse med Næstved Søjler.

  • September 2022 Golden Days i København hylder ”QUEENS” – alle de markante kvindeskikkelser der har sat særligt aftryk på vores kunst, kultur og samtid. Det kommer til at handle om historiens dronninger. Både dem med og uden krone på.