Gården i København

Abstract: Birgitte Gøye ejede Sigbrits Gård på hjørnet af det der nu er Niels Hemmingsensgade 2 og Amagertorv 16 i centrum af København. Det var her Birgitte Gøyes ægtemand Herluf Trolle blev bragt hen da han vendte hjem fra slaget i Femern Belt hvor han var blevet såret og det var her Birgitte Gøye var hos sin mand i hans sidste dage. På den nuværende facade kan man se mindepladen over Herlufsholm Skoles grundlæggere opsat af Herlovianersamfundet i år 2000. Teologen Niels Hemmingsen var god ven af både Herluf Trolles og Birgitte Gøye. Han skrev begge deres ligprædikner.
/Trine Bie-Olsen