Herlufsholm Gods

Introduktion:

Abstract: Birgitte Gøye indgik i driften af ægteparrets mange godser og jordbesiddelser. Hun sørgede for deres godsers økonomiske udvikling. Som i mange andre adelsfamilier var det arbejdsfordelingen når ægtemændene var draget afsted på arbejde for Kronen.
/Trine Bie-Olsen