Lille Næstved

Introduktion:

Abstract: Da Birgitte Gøye og Herluf Trolle fik overdraget Skovkloster uden for Næstved i 1560 fik hun også lokale venner. Anne Grubbe boede i Lille Næstved, en lille gåtur fra Skovkloster. Sammen med Birgitte Gøyes præst blev pæstegården til Herlufsholm Sogn etableret i Lille Næstved tæt på Susåen.
/Trine Bie-Olsen