SkovKlostret

Introduktion:

Abstract: I løbet af 1200-tallet flyttede benediktiner‐munke fra et kloster i Næstved ud i skoven ved Susåen. Det var et velhavende kloster der ejede over 30.000 tønder land fordelt på Lolland, Falster, Sjælland og Skåne. I starten lå det på en ø omgivet af vand og mose. Da Birgitte Gøye og Herluf Trolle overtog stedet skiftede det navn til Herlufsholm, Herlufs Ø.
/Trine Bie-Olsen