Elline

Introduktion:

Abstract: Da Birgitte Gøye havde mistet sin søster Sophie Gøye kom nu som 26-årig, i 1537, i huset hos sin anden søster Elline på Bregentved på Sydsjælland. Elline var godsejer registrerede familiens ejendomme og jordbesiddelser i Fru Eline Gøyes Jordebog, der er en vigtig kilde til adels- og godshistorien i starten af 1500-tallet. Birgitte stod Elline og nevøen Oluf nær. De delte kirkelige og teologiske interesser. Elline anskaffede sig Martin Luthers samlede værker. Eline døde i 1563 hos Birgitte Gøye på Ring Kloster som hun og Herluf Trolle havde i pant af kronen fra 1544 – 1566.
/Trine Bie-Olsen