Det kongelige hof

Introduktion:

Abstract: Birgitte Gøye blev hentet til hoffet som 27-årig i 1538. Hun var kammerjomfru for Dronning Dorothea. Hun var med i den magtfulde inderkreds hvor de protestantiske tanker fra Tyskland om tro og dannelse blev omsat til danske forhold og hvor de var toneangivende inden for datidens mode og kunst.
/Trine Bie-Olsen