Hos søstrene

Introduktion:

Abstract: Da Birgitte Gøye var omkring 17 år døde hendes stedmoder Margrethe Sture. Birgitte kom i huset hos søstre på Sjælland: Fra 1528 hos Sophie Gøye og hendes mand Mogens Bille til Svanholm. Senere, da Sophie døde i 1537, kom Birgitte til Bregentved hos sin søster Elline Gøye på Sydsjælland.
/Trine Bie-Olsen