Middelalderens klostertradition

Introduktion:

Abstract: Birgitte Gøye levede i vadestedet imellem klostertradition og reformation. Reformationen rummede en vældig blanding af tradition og fornyelse. De samfundsværdier som Birgitte Gøye var med til at give en ny form stammede i høj grad fra middelalderens klostervæsen. Mange værdier fra middelalderens klostertradition fik nyt liv under reformationen. De initiativer som Birgitte Gøye tog byggede videre på klosterlivet og andre af middelalderens kristne værdier.
/Trine Bie-Olsen