Logo

Et træsnitsagtigt look frit inspireret af tidens ornamentik,
indeholdende symboler for kundskab, lærdom og religion.
Æble, fjerpen og kors.

Det er hensigten at logoet skal signalere historie,
statelighed og kvindelig stolthed, og indbyde til
nysgerrighed på historien og selskabet.

Lotte Winkel
Grafisk designer