Støttebidrag

Vil du være med til at sikre mere viden om Birgitte Gøye?

Vi har et væld af spændende artikler af forskere.
Vi mangler midler til at realisere artiklerne på hjemmesiden.

I fællesskab kan vi alle være med til at gøre en forskel. Vær med til at fremkalde så megen viden som muligt om Birgitte Gøye så hun bliver en tydelig del af Danmarkshistorien.

Støttebidrag kan indbetales til kasserer Karen Urth. MobilePay 24442149

Anfør gerne dit navn, for vi vil gerne takke dig ved at opføre dit navn på listen over “Birgitte Gøyes Mæcener”. Du kan også ønske at være anonym bidragsyder.

Når vi uploader nyindkomne artikler annoncerer vi dem på hjemmesiden .

På Birgitte Gøyes vegne: TAK for hjælpen.