Kommende artikler:

/Birgitte Gøyes liv

/Familien/Slægten

 • Gøyernes våbenskjold
  • Emne: Gøyernes våbenskjold spiller en afgørende rolle i præsentationen af Birgitte Gøye og hendes slægt. Gøyernes våbenskjold kan føres tilbage til Flårup på Lolland, dateret 1260. Birgitte Gøyes slægt er en del af Danmarks uradel. /red.
  • Forfatter: Thomas W. Lassen. Tidligere leder af Lolland-Falsters Stiftsmuseum.

/Opdragelsen

 • Dannelse/uddannelse
  • Emne: Dannelse og uddannelse af adelige kvinder i 1500-tallet. Fokus på Birgitte Gøyes egen opdragelse og uddannelsesniveau set i forhold til idealer og praksis i tiden. /red.
  • Forfatter: Charlotte Appel, Lektor, dr.phil Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Medforfatter til Dansk Skolehistorie, bind 1.
 • Herlufsholm som lærd skole
  • Emne: Herlufsholm i forhold til den eksisterende tradition for latinskoler. /red.
  • Forfatter: Morten Fink-Jensen, Lektor ved Københavns Universitet, Medforfatter til Dansk Skolehistorie, bind 1.

/Enkestanden

 • Enkestand
  • Emne: Kampen om eftermælet: Birgitte Gøye og den målrettede iscenesættelse af Herluf Trolle og hendes egen materielle erindring. /red
  • Forfatter: Birgitte Bøggild Johannsen, mag.art i kunsthistorie, Københavns Universitet, Redaktør “Danmarks Kirker”. Museumsinspektør Nationalmuseet.

/Birgitte Gøyes verden

/Brydningstid/Tro

 • Birgitte Gøyes tro og Universitetsdommen
  • Forfatter: Grethe Jacobsen, Dr.phil. emerita. Redaktør og medforfatter af “Kvindernes renæssance og reformation 2017
 • Birgitte Gøye og Herlufsholm Kirke
  • Forfatter: Henning Marcher, sognepræst ved Herlufsholm Kirke

/Bøger og Breve

 • Transskribering af Birgitte Gøyes tyske bønnebog fra gotisk tekst
  • Forfatter: Torben Albret Kristensen, cand.mag i tysk, slægtsforsker