Ægteskabet

Introduktion:

I 1544 giftede Birgitte Gøye sig med Herluf Trolle. Birgitte Gøye var på dette tidspunkt ca 33 og Herluf Trolle 29 år. Ægteparret delte de værdier der dengang var højeste mode og bundede i den kristne humanisme. De havde både magt, indflydelse og formue til at omsætte deres tanker til handling.

 • Boliger
  I 1544, da Birgitte Gøye var 33 år, døde hendes far. Selvom arven skulle deles med de mange hel- og halvsøskende, blev Birgitte Gøye yderst velhavende med besiddelser rundt om i Danmark. Fra Silkeborg over Lolland og Sydsjælland til Nordsjælland og det indre København.

  • Gården i København
   Birgitte Gøye ejede Sigbrits Gård på hjørnet af det der nu er Niels Hemmingsensgade 2 og Amagertorv 16 i centrum af København. Det var her Birgitte Gøyes ægtemand Herluf Trolle blev bragt hen da han vendte hjem fra slaget i Femern Belt hvor han var blevet såret og det var her Birgitte Gøye var hos sin mand i hans sidste dage. På den nuværende facade kan man se mindepladen over Herlufsholm Skoles grundlæggere opsat af Herlovianersamfundet i år 2000. Teologen Niels Hemmingsen var god ven af både Herluf Trolles og Birgitte Gøye. Han skrev begge deres ligprædikner.

  • Krogen, Helsingør
   Birgitte Gøye boede i Helsingør hvor hendes ægtemand Herluf Trolle til Græsted var blevet lensmand for Krogen, senere Kronborg. I 1554 opførte Herluf Trolle et stort og moderne ”byhus” Karmeliterhuset med haver ned mod vandet. I Sankt Olai Kirke kan man se ægteparrets altertavle. I 1555 oprettede de et legat til byens latinskole. Da de flyttede fra byen skænkede de deres gård og haver til latinskolen.

  • Hillerødholm

  • Roskildegård

  • Næstved
   Birgitte Gøye var cirka 49 år og Herluf Trolle omkring 44 år da de overtog Skovkloster i Næstved i 1560. De flyttede til kendt område. Mange steder i Danmark var ”Gøye-land” gennem generationer og stedet var en af deres ejendomme blandt mange. Gøyeslægten stammede oprindeligt fra Lolland.

   • Gøyernes Gård
    Birgitte Gøyes far Mogens Gøye ejede blandt sine mange ejendomme Gøyernes Gård, hans store bygård inde i Næstved. >>

   • Skovklostret
    I løbet af 1200-tallet flyttede benediktiner‐munke fra et kloster i Næstved ud i skoven ved Susåen. Det var et velhavende kloster der ejede over 30.000 tønder land fordelt på Lolland, Falster, Sjælland og Skåne. I starten lå det på en ø omgivet af vand og mose. Da Birgitte Gøye og Herluf Trolle overtog stedet skiftede det navn til Herlufsholm, Herlufs Ø.

   • Lille Næstved
    Da Birgitte Gøye og Herluf Trolle fik overdraget Skovkloster uden for Næstved i 1560 fik hun også lokale venner. Anne Grubbe boede i Lille Næstved, en lille gåtur fra Skovkloster. Sammen med Birgitte Gøyes præst blev pæstegården til Herlufsholm Sogn etableret i Lille Næstved tæt på Susåen.

   • Herlufsholm Gods
    Birgitte Gøye indgik i driften af ægteparrets mange godser og jordbesiddelser. Hun sørgede for deres godsers økonomiske udvikling. Som i mange andre adelsfamilier var det arbejdsfordelingen når ægtemændene var draget afsted på arbejde for Kronen.