Enkestanden

Introduktion:

Efter at have sikret Herluf Trolle og Birgitte Gøyes fælles livsværk Herlufsholm Skole så godt som muligt for eftertiden havde Birgitte Gøye meget få ejendomme tilbage.

  • Boliger
    Birgitte Gøye havde altid et værelse på Herlufsholm Skole til sin rådighed og hendes netværk støttede op: Enkedronningen Dorothea hjalp Birgitte Gøye til Åkær ved Horsens og et år senere i 1572 tilbød Sibylle Gyldenstierne hende Sortebrødrekloster I Næstved. Det blev sat i stand og Birgitte flyttede ind på den centrale plads i byen. Hver valgte hun at bo i det der bliver hendes sidste år.

  • Ydernæs
    Da Birgitte Gøye var cirka 61 år fik hun Herregården Ydernæs af Frederik II, lidt uden for Næstved, lidt sydpå, omgivet af vand, ved Susåens udmunding og Karrebæk Fjord.

  • Birgitte Gøyes ligtale
    En vigtig kilde til viden om Birgitte Gøyes liv og levned er den ligprædiken, som hendes gode ven, teolog og professor Niels Hemmingsen holdt over hende. >>