Velkommen

Adelskvinden Birgitte Gøye levede for 500 år siden. Her sætter vi fokus på hendes liv og virke. Samtidig med at du hele tiden kan finde viden om hende, er hjemmesiden under stadig udvikling, idet vi opdaterer den løbende med nye vinkler på hele historien.
Hjemmesiden er et fælles projekt, hvor alle med specialviden er velkomne til at bidrage, så forståelsen af Birgitte Gøye kan blive så nuanceret som mulig.

Birgitte Gøyes liv rummer fortællinger om store rigdomme, indflydelsesrige familier, masser af ejendomme og betragtelige jordbesiddelser, landets absolutte magtelite, religionskampe, kærlighed, moralsk integritet, juridiske slagsmål, tro, dannelse og uddannelse -og et stort og betydende netværk.

Med Birgitte Gøye som udgangspunkt sætter vi de mange historier ind i en større sammenhæng både nationalt og uden for landets grænser. Birgitte Gøye er en del af vores danmarkshistorie.

Hun havde et imponerende netværk blandt adelige og kongelige. Hun var tæt knyttet til hoffet hvor hun arbejdede for Dronningen i en årrække. De venskaber hun fik dér varede hele livet.

Tro, dannelse og uddannelse er vigtige værdier for Birgitte Gøye. Hun valgte at bruge sin formue på at sikre Herlufsholm Skole for eftertiden og således sikre det livsværk ægtefællen Herluf Trolle og hun havde etableret i Skovklostret uden for Næstved.

Stor tak til alle der har støttet op om vores idé. Der har været en enorm opbakning til at fortælle Birgitte Gøyes historie. Bidragsydere med specifik viden om Birgitte Gøye og lokalkendskab har produceret teksterne. Forskere, kunstnere, designere, filologer har rettet fokus på Birgitte Gøye.

Velkommen til viden om Birgitte Gøye gennem 500 år.