Ejendomme

  • Birgitte Gøyes rige
    Birgitte Gøyes mor Mette Bydelsbak var arving til mange godser og førte dem med ind i ægteskabet med Mogens Gøye. Birgitte Gøyes far opbyggede store rigdomme i godser, gårde og landbrugsarealer over hele Danmark.

  • Birgitte Gjøes forbindelser til Næstved og omegn før 1560
    Herlufsholm ligger naturligvis ved Næstved, men hvorfor er det sådan?

  • Fru Elines jordebog.
    Birgitte Gøyes søster Eline ajourførte oversigten over familiens ejendomme i sin ”Jordebog”. Den er interessant fordi den er skrevet af et medlem af Gøyefamilien.