Ejendomme

  • Birgitte Gøyes rige
    Birgitte Gøyes mor Mette Bydelsbak var arving til mange godser og førte dem med ind i ægteskabet med Mogens Gøye. Birgitte Gøyes far opbyggede store rigdomme i godser, gårde og landbrugsarealer over hele Danmark.

  • Fru Elines jordebog
    Birgitte Gøyes søster Eline var omtrent et år ældre end Birgitte. Hun arvede blandt andet Clausholm Gods ved Randers. Hun ajourførte oversigten over familiens ejendomme i sin ”Jordebog”. Den er interessant fordi den er skrevet af et medlem af Gøyefamilien.