Resume af Birgitte Gøyes liv

Af Susanne Outzen

Birgitte Gøye var yngste datter af fru Mette Albrechtsdatter Bydelsbak og rigshofmester Mogens Gøye. Hun var blot 2 år, da hun mistede sin mor. Faderen betroede hendes opdragelse til nonnerne i Ring Kloster ved Skanderborg. Hun kom tilbage til hjemmet på Skanderborg Slot 2 år efter, da hendes far i 1515 giftede sig igen med Margrethe Sture.

Da Birgitte var 17 år døde stedmoderen. Derefter kom Birgitte i huset hos to af sine søstre.
Først hos sin ældre søster Sophie Gøye, der var gift med rigsråd Mogens Bille til Svanholm på Sjælland. Da Sophie døde i 1537, kom Birgitte som 26-årig i huset hos sin søster Elline Gøye, der var gift med Mourits Olufsen Krognos til Bregentved, tæt på Næstved.

Herefter gjorde hun tjeneste hos Dronning Dorothea der var gift med Christian d. 3. De to kvinder kom til at stå hinanden meget nær gennem hele livet. De var jævnaldrende, velbegavede, forstandige og myndige kvinder og dybt grebne af Martin Luthers lære. Birgitte Gøye havde også et livslangt venskab med Dronning Dorotheas ældste datter Anna, der blev Kurfyrstinde af Sachsen da hun blev gift med kurfyrst August af Sachsen.

Som 14-årig var Birgitte blevet trolovet med den noget ældre Jesper Daa til
Enggård. Trolovelsen skete meget mod Birgittes vilje, og det lykkedes hende at få den ophævet
efter en retssag på Købehnavns Universitet i 1540.

I 1544 blev Birgitte Gøye som 33-årig gift med rigshofmester Herluf Trolle. Ægteparret var datidens svar på et ”power couple”. De var yderst velhavende. Deres indtægter stammede fra mange godser, spredt over hele landet. De var også engagerede mennesker der tog deres opgaver og ansvar alvorligt. Begge var optagede af at etablere skoler. Det gjorde de både i Helsingør, Roskilde og til sidst i Næstved, hvor de sammen stiftede Herlufsholm Skole i 1565.

Birgitte Gøye overlevede sin mand. Herluf Trolle blev såret i et søslag mod den svenske flåde ud for Femern. Han døde den 25. juni 1565 og hun blev enke som 54-årig. Birgitte Gøye fik titlen som skoleforstander for Herlufsholm Skole. I 1567 overdrog hun ledelsen af skolen til Herluf Trolles ældre broder Børge Trolle. Hun fortsatte sit engagement i Herlufsholm Skole livet igennem.

Birgitte Gøye havde brugt det meste af sin formue på at sikre Herlufsholm Skoles eksistens. Ægteparrets fælles livsværk Herlufsholm Skole har eksisteret lige side.

Hendes enkestand præget af vanskeligheder med at finde en permanent bolig. Hun fik hjælp af Enkedronning Dorothea, og også flere slægtninge forsøgte at hjælpe hende. Til sidst tilbød veninden Sibylle Gyldenstierne, der var gift med Birgitte Gøyes fætter Eskild Gøye, at hun kunne bosætte sig i det tidligere dominikanerkloster, Sortebrødregård i Næstved.

Efter en omfattende istandsættelse af det gamle kloster flyttede Birgitte Gøye ind i 1572. Det var her på Sortebrødregård Birgitte Gøye døde i 1574. Hun blev begravet i Herlufsholm Kirke ved siden af Herluf Trolle.