Selskabet

Logo

Et træsnitsagtigt look frit inspireret af tidens ornamentik, indeholdende symboler for kundskab, lærdom og religion, Æble, fjerpen og kors

Bestyrelse

Trine Bie-Olsen. Formand. Cand.mag. Lektor ved Slagelse Gymnasium
Marianne Olsen. Næstformand. Cand.mag. Lektor emerita ved Herlufsholm Skole
Lotte Winkel. Grafisk designer
Jocelyn Pedersen. Pensioneret overlærer fra Herlufsholm med engelsk som speciale.

Fundats

Birgitte Gøye Selskabet har til formål at indsamle og formidle viden om Birgitte Gøye (o.1511-1574), én af Danmarks betydningsfulde renæssancekvinder.

Selskabets digitale kilde- og artikelsamling på hjemmesiden birgittegoeye.dk belyser Birgitte Gøyes liv og virke ud fra centrale temaer som skolegrundlæggelse, tro, kvindeliv og adel. Bidragene til kilder og artikler kommer dels fra eksperter indenfor relevante videnskabelige fagtraditioner, dels fra selskabets bestyrelsesmedlemmer, der besidder et stort kendskab til aspekter af Birgitte Gøyes liv og samtid.

Formidlingen af viden om Birgitte Gøyes liv og virke faciliterer selskabet gennem materialesamlingen på hjemmesiden, der er tilgængelig for alle interesserede og nysgerrige. Selskabet indgår i sparring og samarbejde med andre aktører.

Det er vor ambition at belyse Birgitte Gøyes plads i Danmarkshistorien med den relevans, hendes liv kan have i dag.

Foreningens vedtægter

http://birgittegoeye.dk/wp-content/uploads/2020/12/Vedtaegter.pdf

Kontaktoplysninger

Mail: kontakt@birgittegoeye.dk
CVR-nr: 41893931
Bankkonto: 9819 2540280420


Hjemmesiden publiceret 15. marts 2021. Opdateres og udvides løbende.