Tak

Tak til dem, der bidrager:
Albret Kristensen, Torben, cand. mag i tysk, slægtsforsker
Appel, Charlotte, Lektor, dr.phil., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Arvelund, Martin Horst, vicerektor ved Herlufsholm Skole
Bredahl, Vibe, kunstner og redaktør
Brogaard, Steen, fotograf
Bøggild Johannsen, Birgitte, mag. art i kunsthistorie, Københavns Universitet
Fink-Jensen, Morten, lektor ved Københavns Universitet
Høskuldsson, Karen Margrethe, beklædningsformgiver
Jacobsen, Grethe, dr.phil. emerita
Jensen, Vivi, tidligere museumsinspektør ved Museet på Koldinghus
Jones, Dorothy, (Living History), Næstved
Kjølsen, Tine, kunstner og institutleder Kunstakademiet
Lassen, Thomas W, tidligere leder af Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Lindbom, Anne Kristine, kommunikation
Marcher, Henning, sognepræst ved Herlufsholm Kirke
Møller Christensen, Marie, ph.d. ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet
Possing, Birgitte, professor emerita – vores inspiration
Winge, Vibeke, dr.phil., sproghistoriker

Institutioner:
Dansk center for herregårdsforskning
Voldum Kirke
Den Gamle by i Aarhus

Fonde:
Bikubens Fusionsfond, Næstved
Herlufsholm Kirkes sogn