Opdragelsen

Introduktion:

Birgitte Gøye blev opdraget med datidens kristne værdier fokus på dannelse og dyder, så hun kunne blive en god dygtig hustru. Samtidig tilhørte hun den generation af adelens kvinder der fik mulighed for at tilegne sig viden gennem læsning bibelen bønnebøger. Hendes stand havde både styr etikette ejendomsdrift.

 • Ring Kloster Birgitte blev sendt til Ring Kloster ved Skanderborg Sø, hvor hun blev opdraget af benedictinernonnerne til hun var 4 år.
  Hendes far rigshofmester Mogens Gøye fik klostret i forlening i 1532. Det var et velhavende kloster og gods med mange ejendomme i Østjylland. Da Birgitte Gøye blev gift med Herluf Trolle fik han klostret i pant på vegne af sin hustru.

 • Trolovelse
  Birgitte Gøye blev som ca. 11-årig trolovet med Jesper Daa til Enggaard – senere Gyldensteen – ved Bogense. Han var født i 1492 og cirka 20 år ældre end hende. Det var mod Birgitte Gøyes vilje, og trolovelsen blev gennemført ved psykisk og fysisk tvang. Det var almindelig praksis, at adelens piger blev trolovet i en tidlig alder. Trolovelsen var bindende og kan sidestilles med giftemål.

 • Opløsning af trolovelsen
  Den trolovelse, familierne havde aftalt omkring 1522, blev ændret da Birgitte Gøye var 29 år gammel. Bemærkelsesværdigt var det, at hendes trolovelse blev ophævet ved den vigtige universitetsdom i København i 1540.

 • Universitetsdommen, læst fra en utraditionel vinkel
  Den traditionelle fortælling om afslutningen på Birgitte Gøyes trolovelse med Jesper Daa udfordres af forfatterens bud på en utraditionel læsning af Universitetsdommen fra 1540.

 • Rygtet vil vide…en tredje trolovelse?
  Birgitte Gøye skulle ifølge et rygte have været trolovet med Jacob/Joachim Rønnow. Joachim Rønnow blev i 1529 udpeget til biskop i Roskilde.

 • Hos søsteren
  Da Birgitte Gøye var omkring 17 år døde hendes stedmoder Margrethe Sture. Birgitte kom i huset hos søstre på Sjælland: Fra 1528 hos Sophie Gøye og hendes mand Mogens Bille til Svanholm. Senere, da Sophie døde i 1537, kom Birgitte til Bregentved hos sin søster Elline Gøye på Sydsjælland.

 • Det Kongelige Hof
  Birgitte Gøye blev hentet til hoffet som 27-årig i 1538. Hun var kammerjomfru for Dronning Dorothea. Hun var med i den magtfulde inderkreds hvor de protestantiske tanker fra Tyskland om tro og dannelse blev omsat til danske forhold og hvor de var toneangivende inden for datidens mode og kunst.