Herlufsholm Skole

Introduktion:

Birgitte Gøye og Herluf Trolle støttede flere skoler økonomisk. Ægteparrets fælles værdier og arbejde var inspireret af den tyske intellektuelle humanist Philip Melanchthon der formulerede nye tanker om tro, skole og dannelse.

  • Oprettelsen af skolen på Herlufsholm
    Birgitte Gøye og Herluf Trolle grundlagde Herlufsholm Skole der var funderet på kristendom og datidens moderne uddannelsestanker for ”menige adelsmænd og andre ærlige mænds børn i Danmarks Rige til lærdom og gode sæder” >>

  • Bidrag til flere skoler
    Birgitte Gøye og Herluf Trolles tro og humanistiske værdier engagerede dem i skoler. Da de blev gift fik de ansvaret for Ring Kloster frem til 1566. De støttede skoler i Helsingør, Roskilde og til sidst i Næstved hvor de selv etablerede Herlufsholm Skole i 1565. I Næstved bidrog Birgitte Gøye økonomisk til skolerne inde i byen.

  • Forstander
    Birgitte Gøye blev Herlufsholm Skoles første forstander. Blot en måned efter Birgitte Gøye og Herluf Trolle havde underskrevet Herlufsholm Skoles fundats døde Herluf Trolle i Den Nordiske Syvårskrig. Birgittede fungerede som forstander omkring 2 år. Indtil 1731 blev alle forstandere valgt blandt Birgitte Gøye eller Herluf Trolles slægt.