Tidslinie

1470 ca.Eskil gift med Mette Rosenkrantz
1470Mogens født
1472Ide født
1500Henrik født
1503Mette Rosenkrantz dør
1505 senestEskil gift med Cecilie Brahe
1505Eskil testamenterer Gjøernes Gaard til Cecilie Brahe
1506Eskil dør hos Johan Oxe på Torsø, Skåne, begraves i Maribo Klosterkirke
1495 ca.Mogens gift med Mette Bydelsbak
1495-1511børn og ægtefæller:
Ide og Lisbeth døde unge?
Axel til Clausholm – Dorte Lindenov
Eskild til Gunderslevholm – Sidsel Bryske til Margaard
Albert til Krenkerup, Torbenfeld, Gunderslevholm, Græse , Clausholm, Avnsberg – – Anne Rosenkrantz
Pernille – 1. Anders Ebbesen Galt til Rudbjerggaard, 2. Børge Trolle til Lillø
Sophie – Mogens Bille til Svanholm
Mette – Johan Oxe (-1534) til Nielstrup
Eline til Clausholm – 1. Mourits Krognos til Krapperup, 2. Vincents Juel til Hesselmed
Birgitte til Græsegaard – Herluf Trolle
1511dronning Dorothea født
1513Mette Bydelsbak dør
1513-1515Birgitte hos nonnerne på Ring Kloster, nonne Mette Ovesdatter
1515-1528hos stedmoderen Margrethe Sture, først med Mette Ovesdatter
1528-1537hos søster Sophie Gjøe
1537-1538hos søster Eline Gjøe
1538-1544hos dronning Dorothea
1515Mogens gift med Margrethe Sture
1515-børn og ægtefæller
Christoffer til Avnsberg – Birgitte Bølle til Orebygaard
Falk til Skærsø – Ide Ulfstand til Trudsholm
Mette – Just Høeg Banner til Vang
Ide til Skærvad – Otto Rosenkrantz til Næsbyholm
Helvig – 1. Otto Gyldenstjerne til Iversnæs, 2. Mogens Gjøe til Bremersvold
Erik, Pollite, Anne, Margrethe, Lisbeth ?
1516-1544Mogens lensmand på Skanderborg Slot
1523-1544Mogens lensmand på Gavnø Nonnekloster
1524-25Birgitte trolovet med Jesper Daa
1528Margrete Sture, Mogens Gjøes 2. hustru, dør
Ca.1530-1540Mogens Gjøe i kortere eller længere forhold til Anne Jensdatter, resultat: Falk den Yngre
1534Cecilie Brahe, Eskil Gjøes 2. hustru, dør
1540Birgitte skilt fra Jesper Daa ved Universitetsdom
1543-1544Herluf har Gladsaxe som len
1544Herluf får Krogen som len
1544Mogens dør
1544Birgitte gift med Herluf
1546maj Store skiftedag mellem de to kuld børn,
Birgitte får andel i Vingården, Sibrits Gaard, Gjøernes Gård? m.m.
1550Herluf og Birgitte køber Karmeliterhuset i Helsingør
1557Herluf lensmand i Roskilde, stiftslensmand
1559-1566Birgitte får Tølløsegaard som len
1560Birgitte og Herluf får Skovkloster mod Hillerødsholm
1564Birgitte får Kappelgaard som len til 1571
1565Skovkloster skifter navn til Herlufsholm
1565Herlufsholm Skole stiftes 23. maj (fundats)
1565Herluf Trolle dør 25. juni
1565-1573Sibrits Gaard, inventarier 1565, 1568, 1572 og 1573
1567Birgitte frasiger sig forstanderskabet over Herlufsholm
1571dronning Dorothea død
1571Birgitte mister Ring Kloster som len
1571-1572 Birgitte får og mister Aakjær len, inventarium 1571
1572-1574Birgitte overtager/låner Sortebrødregaard af Sibylle Gyldenstjerne
1572-1574Birgitte får Ydernæsgaard som len, inventarium 1573
1574Birgitte dør 26. juli