Litteratur

Achen, Svend Tito:
Den hovedløse trold,
Skalk 1965:5 s. 20-28

Andersen, Michael – Nyborg, Ebbe – Vedsø, Mogens (eds.)
Masters, meanings & models. Studies in the Art and Architecture of the Renaissance in Denmark.
Essays published in Honour of Hugo Johannsen. “Tomb sculpture for Denmark by Cornelis Floris and his followers” side 117 – 160.
National Museum of Denmark, Copenhagen 2010

Billeskov Jansen:
Humanitas christiana, Mindetaler over Herluf Trolle ved Hemmingsen og Machabæus,  
København 1990

Bach-Nielsen, Carsten m.fl.:
Danmark og renæssancen 1500-1650,
Kbh. 2006

Boesen, Ludvig:
Danmarks Riges Raad og øverste Admiral Herluf Trolles Levnet og Bedrifter,
Kbh. 1780

Crèvecueur, E. Briand de:
Herluf Trolle,
Kbh. 1959

Fabricius Hansen, Maria:
Renæssancens grotesker, Renæssancens verden. Tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv, 
(red. Ole Høiris og Jens Vellev)
Århus 2006, s. 323

Hauch-Fausbøll, Th.:
Slægten fra Maglemølle ved Næstved gennem 300 Aar, (bl.a. Giøe)
Vejle 1907

Hemmingsen, Niels:
Beretning om Birgitte Gjøe og Prædiken ved hendes Begravelse,
Kbh. 1574

Huysmans, Antoinette – Van Damme, Jan – Van de Velde, Carl – Van Mulders, Christine: Cornelis Floris, 1514 – 1575
Gemeentekrediet 1996

Hvass, Lone:
Herluf Trolle og Birgitte Gøyes 10 år på Krogen,
Folk og minder fra Nordsjælland 2006 årg. 21,
Helsingør 2006, s. 31-41

Jacobsen, Grethe og Jørgensen, Ninna (redigeret af)
Kvindernes renæssance og reformation.
Artiklen “Med egne øjne og med egen hånd. Kvinder og bogstavernes verden i renæssancens Danmark” af Charlotte Appel.
Museum Tusculanums Forlag 2017

Jacobsen, Grethe:
Artikel: Danske ligprædikener 1565-1610. Køn, stand og embede i en litterær genre.
Historisk Tidsskrift Bind 115 Hæfte 1 (2015)
Tilgængelig på Tidsskrift.dk https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56728/76928

Jansen, Frederik Billeskov:
Humanitas christiana. Mindetaler over Herluf Trolle af Niels Hemmingsen og Christian Machabæus,
Kbh. 1990

Jansen, Frederik Billeskov:
Trolletalen,
Herlovianeren nr. 1,
Herlufsholm 1950, s. 9-12

Jensen, Chr. Axel:
Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gøje i Helsingør Olaikilde
Særtryk af “Fra Arkiv og Museum” III (intet årstal)

Jensen, Vivi:
Dorothea – Guds vilje – og dronningens,
Gads Forlag 2007

Kragelund, A.:
Den humanistiske renæssance og antikken. 15 portrætter,
Kbh. 1976

Lausten, Martin Schwartz:
Reformationen i Danmark,
Kbh. 1992

Leth, Albert:
Historiske Efterretninger om Herlufsholms Stiftelse af H. B. Melchior omarbejdede og fortsatte,
Næstved 1865

Liljefalk, Axel:
Herluf Trolle og Birgitte Gjøe
Kbh. 1910.

Listov, Chr.:
Udsigt over Skolens Historie,
i Indbydelsesskrift til Trehundredaarsfesten paa Herlufsholm 1865,
København 1865

Lundgreen-Nielsen, Flemming og Ruus, Hanne (red.):
Svøbt i mår 1. Adelskultur og visebøger
København: C.A. Reitzels Forlag, 1999-2002.

  • Christensen, Anemette S.:
    Herremandsliv i Danmark 1500-1660. Tid, sted og personer.
  • Holst, Elisabet:
    Kvindedyd og kvindedød i danske ligprædikener 1570-1700

Melchior, Hans Bøchman:
Historiske Efterretninger om Herlufsholms Stiftelse,
1. udg. Næstved 1822 og 2. udg. 1865

Neergaard, Carl:
Skovkloster, klosterbranden 1261 & Beckett: Herlufsholm Kirke,  
København 1915

Olden-Jørgensen, Sebastian:
Herluf Trolle – adelsmand, kriger og skolestifter,
Gyldendal 2016

Olsen, Kristian:
Skovkloster -en skoles forhistorie.
Klassikerforeningens Kildehæfter 1986

Outzen & Christensen:
Birgitte Gøye & Herluf Trolles Bøger,
Museum Sydøstdanmark 2016

Oxenvad, Niels:
Krenkerup og Slægten Gøye, 1367 – 1568
Særtryk af Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog 1961
Stifts-trykkeriet Nykøbing F.
Tilgængelig fra Danskernes Historie Online (Danske Slægtsforskeres Bibliotek)
via dette link https://slaegtsbibliotek.dk/2023/937823.pdf

Pade, Marianne:
Danske ligtaler i det 16. århundrede, Litteratur og lærdom. Renæssancestudier 1,
Kbh. 1987, s. 95-106

Petersen, Henry:
Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe –  væsentlig i Herlufsholm Kirke,
København 1897 Se indscannet versionIndscannet version af bogen tilgængelig fra Det kongelige Bibliotek Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjoe

Rasmussen, Holger:
Birgitte Gøyes enkestand samt inventarium,
Højbjerg 1974

Renæssancens verden. Tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv,  
(red. Ole Høiris og Jens Vellev)
Århus 2006

Thomsen, Liv:
Historiens Heltinder. Fortællinger fra 3000 års kvindehistorie. 
Kapitel “Birgitte Gøye. Den standhaftige adelsjomfru”, side 94 – 119.
Gyldendal 2014

Tolstrup, Flemming:
Det ældste Herlufsholm 1560-1788 ?
Næstved 1965 Se indscannet versionIndscannet version af bogen tilgængelig fra denne side Det ældste Herlufsholm 1560 – 1788

Tursen, Jon:
Vocabularius rerum (Kbh. 1561),  
København 1975
(hjælpemiddel: latinsk-dansk ordbog fra tiden, opdelt emnemæssigt)

Wad, Gustav Ludvig red.:
Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe,
København 1893