Bøger og breve

  • Bøger
    Birgitte Gøyes bøger repræsenterede de tanker og værdier der var i samtiden. Bøgerne er velbevarede og bliver opbevaret på Herlufsholms Skole og Gods. >>

  • Breve
    Omkring 100 breve af den korrespondance Herluf Trolle og Birgitte Gøye førte med hinanden, deres venner og bekendte er bevaret. Brevene giver et godt indblik i hendes livsførelse og tænkemåde. >>

  • Bønnebøger
    Introduktion til Birgitte Gøyes og samtidige kvinders brug af bønnebøger og den plads bønnebøgerne havde i adelskvinders fromhedspraksis og religiøse selvforståelse. >>

  • Bogsamlingen på Herlufsholm