Familien

Introduktion:

Birgitte Gøye blev født ind i en børnerig familie som den sidste i søskendeflokken. Hendes fulde navn var Birgitte Mogensdatter Gøye.
Birgitte Gøyes nøjagtige fødselsdag kendes ikke. Hun blev født omkring år 1511. Hun kom nok til verden enten på familiens gods Krenkerup på Lolland eller måske i familiens bygård Gøyernes Gård i det centrale Næstved.
Birgitte Gøye tilhørte en af Danmarks mest indflydelsesrige familier. Slægten havde været adel gennem flere hundrede år, i over 16 generationer.

 • Far
  Birgitte Gøyes far var rigshofmester Mogens Gøye. Han tilhørte rigets absolutte magtelite. Han bestred de højeste embeder og var således ridder, rigsråd, lensmand og statholder. Han var med til at gennemføre reformationen i Danmark. Han døde i 1544 og blev begravet i familiekirken i Voldum tæt på deres Clausholm ved Randers. Hele det sogn var Gøyefamiliens ejendom.
  Se nærmere i Dansk Biografisk leksikon: Mogens Gøye >>

 • Mor
  Birgittes mor var Mette Albrechtsdatter Bydelsbak. Hun bragte mange ejendomme og meget jord ind i ægteskabet da de blev gift i 1499. Hun fødte 10 børn. Birgitte var ca. 2 år gammel da moderen døde i 1513. Moderen blev begravet i Næstved Gråbrødre Klosterkirke og senere overført til Gunderslevholm Kirke.

 • Søskende
  Birgitte var den 10. og sidste i søskenderækken: Hendes søstre Ide og Lisbeth døde begge som spæde. De andre var Axel, Eskild, Albrecht, Pernille, Sophie, Mette og Eline.

  • Axel
   Birgitte Gøyes storebror Axel Gøye var født i 1503. Da han døde i 1537 blev han begravet samme sted som den øvrige familie i Voldum Kirke. Birgitte betalte for sin brors gravsten. På den måde værnede hun om hans og slægtens eftermæle. >>

  • Sophie
   Birgitte flyttede fra Clausholm i Østjylland da stedmoderen døde i 1528. Hun kom i huset hos sin søster Sophie Gøye (1507 – 1537) der var gift med Mogens Bille til Svanholm (død april 1538). Birgitte rejste med sin søster Sophie Gøye til Tyskland for at søge lægehjælp til ægtemanden Mogens Bille. I Stettin døde Sophie, marts 1537.

  • Eline
   Da Birgitte Gøye havde mistet sin søster Sophie Gøye, kom hun som 26-årig i 1537 i huset hos sin anden søster Eline på Bregentved. Eline var gift med den skånske adelsmand Mourits Olufsen Krognos. Eline Gøye registrerede i begyndelsen af 15-årene familiens ejendomme og jordbesiddelser i Fru Eline Gøyes Jordebog. Jordebogen er en vigtig kilde til adels- og godshistorien i den periode. Birgitte stod Eline og nevøen Oluf nær. De delte kirkelige og teologiske interesser. Eline anskaffede sig Martin Luthers samlede værker. Eline døde i 1563 hos Birgitte Gøye på Ring Kloster, som hun og Herluf Trolle havde i pant af kronen fra 1544 – 1566.

 • Stedmoderen
  Birgitte Gøyes far giftede sig anden gang i 1515 med Margrethe Clausdatter Sture som kom fra Gammelgaard på Als. Mogens Gøye og Margrethe Sture fik 10 børn: Christoffer, Falk, Erik -han døde tidligt, Mette, Ide, Helvig, Pernille, Anne, Margrethe og Lisbeth. Margrethe Sture døde i barselsseng. Hun blev også begravet i Gøyernes Voldum Kirke tæt på familiens Clausholm Randers.

 • Navnet
  Birgitte Gøyes navn blev stavet på mange forskellige måder. Fornavnet Birgitte optræder på 21 forskellige stavemåder i hendes bøger og breve. Det danske skriftsprog var ikke formaliseret og hun skrev selv på en blanding af dansk og tysk. >>

 • Slægt
  Birgitte Gøye tilhørte Højadelen. Hun kunne føre sin slægt tilbage til 1200-tallet, og den spændte over mere end 16 generationer. Det var et dynasti, der havde magt og indflydelse ved kongens hof. Både hendes farfar og far tjente konger som rigsmarsk og rigshofmester. Gøyerne opkøbte mange godser. Familien støttede op om tidens nye tanker som Reformationen medførte.

  • Gøye skjoldet
   Birgitte Gøye førte sin faders våbenskjold videre. Hun brugte skjoldet både til hverdag og ved ceremonielle lejligheder. >>

  • Uradel på Lolland
   Birgitte Gøyes våbenskjold med de tre Ibskaller refererer til Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela i Spanien. Det kan føres tilbage til midten af 1200-tallet hvor det første signet blev fundet ved Flårup på Lolland.

  • De tidligste Gøyer
   Et blysignet blev i 1800-årene fundet ved Flårup, Fuglse sogn på Lolland.
   Signetet har det samme våben med de tre ibsskaller på en skrå bjælke som Gøyernes våben. >>