På tur med Birgitte Gøye til Jylland

Det var første gang vi holdt foredrag om Birgitte Gøye i Jylland – absolut særdeles passende, da meget af Birgitte Gøyes liv udfoldede sig netop i Jylland. Også passende da hendes veninde Dronning Dorothea havde sit enkesæde på Sønderborg Slot.

Tak til Folkeuniversitet i Sønderborg for den velplanlagte foredragsrække.

Fotos fra Sønderborg Slotskapel med anetavlerne, og Syddansk Universitet, Alsion Sønderborg, hvor foredraget blev afholdt.

Birgitte Gøye – et spørgsmål om dannelse

Vi er inviteret til at deltage i Folkeuniversitets foredragsrække
“Dronningemagt og adelsfruer i Danmark før enevælden”.
De fire foredrag finder sted i Sønderborg i november 2023.
Vores foredrag er nummer tre i foredragsrækken. 

Dronning Dorothea havde sit enkesæde på Sønderborg Slot.
Et fornemt udgangspunkt for at sætte fokus på det livslange venskab mellem Dronning Dorothea og adelskvinden Birgitte Gøye.
Venskabet bar præg af handlekraft, stærke værdier og engagement i samfundet blandt andet med at stifte skoler.

Se nærmere på Folkeuniversitetets hjemmeside:

Roskilde Klosters Venneforening på besøg

15.maj 2023
Roskilde Klosters Venneforening blev vist rundt på Herlufsholm Skole og Gods og hørte foredrag ved Birgitte Gøye Selskabets formand om Birgitte Gøye , bogsamlinger, netværk, dannelse og dét der knytter Birgitte Gøyes historie sammen med Karen Brahes Bibliotek hos gæsterne fra Roskilde Kloster.