Birgitte Gøye – et spørgsmål om dannelse

Vi er inviteret til at deltage i Folkeuniversitets foredragsrække
“Dronningemagt og adelsfruer i Danmark før enevælden”.
De fire foredrag finder sted i Sønderborg i november 2023.
Vores foredrag er nummer tre i foredragsrækken. 

Dronning Dorothea havde sit enkesæde på Sønderborg Slot.
Et fornemt udgangspunkt for at sætte fokus på det livslange venskab mellem Dronning Dorothea og adelskvinden Birgitte Gøye.
Venskabet bar præg af handlekraft, stærke værdier og engagement i samfundet blandt andet med at stifte skoler.

Se nærmere på Folkeuniversitetets hjemmeside: