Generalforsamling 2024

Der indkaldes herved til generalforsamling i Birgitte Gøye Selskabet.

Sted: Solvænget 11, 4640 Faxe
Tid: kl 15.00
Dato: fredag den 5. april 2024

Dagsorden ifølge vedtægterne.