Boliger

Introduktion:

I 1544, da Birgitte Gøye var 33 år, døde hendes far. Selvom arven skulle deles med de mange hel- og halvsøskende, blev Birgitte Gøye yderst velhavende med besiddelser rundt om i Danmark. Fra Silkeborg over Lolland og Sydsjælland til Nordsjælland og det indre København.

 • Gården i København
  Birgitte Gøye ejede Sigbrits Gård på hjørnet af det der nu er Niels Hemmingsensgade 2 og Amagertorv 16 i centrum af København. Det var her Birgitte Gøyes ægtemand Herluf Trolle blev bragt hen da han vendte hjem fra slaget i Femern Belt hvor han var blevet såret og det var her Birgitte Gøye var hos sin mand i hans sidste dage. På den nuværende facade kan man se mindepladen over Herlufsholm Skoles grundlæggere opsat af Herlovianersamfundet i år 2000. Teologen Niels Hemmingsen var god ven af både Herluf Trolles og Birgitte Gøye. Han skrev begge deres ligprædikner.

 • Krogen, Helsingør
  Birgitte Gøye boede i Helsingør hvor hendes ægtemand Herluf Trolle til Græsted var blevet lensmand for Krogen, senere Kronborg. I 1554 opførte Herluf Trolle et stort og moderne ”byhus” Karmeliterhuset med haver ned mod vandet. I Sankt Olai Kirke kan man se ægteparrets altertavle. I 1555 oprettede de et legat til byens latinskole. Da de flyttede fra byen skænkede de deres gård og haver til latinskolen.

 • Hillerødholm

 • Roskildegård

 • Næstved
  Birgitte Gøye var cirka 49 år og Herluf Trolle omkring 44 år da de overtog Skovkloster i Næstved i 1560. De flyttede til kendt område. Mange steder i Danmark var ”Gøye-land” gennem generationer og stedet var en af deres ejendomme blandt mange.
  Gøyeslægten stammede oprindeligt fra Lolland.

  • Gøyernes Gård
   Birgitte Gøyes far Mogens Gøye ejede blandt sine mange ejendomme Gøyernes Gård, hans store bygård inde i Næstved. >>

  • Skovklostret
   I løbet af 1200-tallet flyttede benediktiner‐munke fra et kloster i Næstved ud i skoven ved Susåen. Det var et velhavende kloster der ejede over 30.000 tønder land fordelt på Lolland, Falster, Sjælland og Skåne. I starten lå det på en ø omgivet af vand og mose. Da Birgitte Gøye og Herluf Trolle overtog stedet skiftede det navn til Herlufsholm, Herlufs Ø.

  • Lille Næstved
   Da Birgitte Gøye og Herluf Trolle fik overdraget Skovkloster uden for Næstved i 1560 fik hun også lokale venner. Anne Grubbe boede i Lille Næstved, en lille gåtur fra Skovkloster. Sammen med Birgitte Gøyes præst blev pæstegården til Herlufsholm Sogn etableret i Lille Næstved tæt på Susåen.

  • Herlufsholm Gods
   Birgitte Gøye indgik i driften af ægteparrets mange godser og jordbesiddelser. Hun sørgede for deres godsers økonomiske udvikling. Som i mange andre adelsfamilier var det arbejdsfordelingen når ægtemændene var draget afsted på arbejde for Kronen.