Slægt

Introduktion:

Birgitte Gøye tilhørte Højadelen. Hun kunne føre sin slægt tilbage til 1200-tallet, og den spændte over mere end 16 generationer. Det var et dynasti, der havde magt og indflydelse ved kongens hof. Både hendes farfar og far tjente konger som rigsmarsk og rigshofmester. Gøyerne opkøbte mange godser. Familien støttede op om tidens nye tanker som Reformationen medførte.

 • Gøye skjoldet
  Birgitte Gøye førte sin faders våbenskjold videre. Hun brugte skjoldet både til hverdag og ved ceremonielle lejligheder.
  Læs mere…

 • Uradel på Lolland
  Birgitte Gøyes våbenskjold med de tre Ibskaller refererer til Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela i Spanien. Det kan føres tilbage til midten af 1200-tallet hvor det første signet blev fundet ved Flårup på Lolland.

 • De tidligste Gøyer
  Et blysignet blev i 1800-årene fundet ved Flårup, Fuglse sogn på Lolland.
  Signetet har det samme våben med de tre ibsskaller på en skrå bjælke som Gøyernes våben. >>