Søskende

Introduktion:

Birgitte var den 10. og sidste i søskenderækken: Hendes søstre Ide og Lisbeth døde begge som spæde. De andre var Axel, Eskild, Albrecht, Pernille, Sophie, Mette og Eline.

  • Axel
    Birgitte Gøyes storebror Axel Gøye var født i 1503, måske på faderens store gård  Krenkerup på Lolland. Axel fungerede som lensmand i Aalborg omkring Grevens Fejde hvor han lukkede klostre. Da han døde i 1537 blev han begravet samme sted som den øvrige familie i Voldum Kirke tæt på Clausholm hvor Gøyerne boede. Birgitte betalte for sin brors gravsten. På den måde værnede hun om hans og slægtens eftermæle. >>

  • Sophie
    Birgitte flyttede fra Clausholm i Østjylland da stedmoderen døde i 1528. Hun kom i huset hos sin søster Sophie Gøye (1507 – 1537) der var gift med Mogens Bille til Svanholm (død april 1538). Birgitte rejste med sin søster Sophie Gøye til Tyskland for at søge lægehjælp til ægtemanden Mogens Bille. I Stettin døde Sophie, marts 1537.

  • Eline
    Da Birgitte Gøye havde mistet sin søster Sophie Gøye, kom hun som 26-årig i 1537 i huset hos sin anden søster Eline på Bregentved. Eline var gift med den skånske adelsmand Mourits Olufsen Krognos. Eline Gøye registrerede i begyndelsen af 15-årene familiens ejendomme og jordbesiddelser i Fru Eline Gøyes Jordebog. Jordebogen er en vigtig kilde til adels- og godshistorien i den periode. Birgitte stod Eline og nevøen Oluf nær. De delte kirkelige og teologiske interesser. Eline anskaffede sig Martin Luthers samlede værker. Eline døde i 1563 hos Birgitte Gøye på Ring Kloster, som hun og Herluf Trolle havde i pant af kronen fra 1544 – 1566.