Opløsning af trolovelsen

Introduktion:

Den trolovelse, familierne havde aftalt omkring 1522, blev ændret da Birgitte Gøye var 29 år gammel. Bemærkelsesværdigt var det, at hendes trolovelse blev ophævet ved den vigtige universitetsdom i København i 1540.
Citater fra dommen:
”hun blev ikke alene i sin uforstandige barndom lokket og vejledt med listighed og træskhed, men også åbenbart nødt og tvunget dertil af hendes fader og venner og besynderlig af hendes stedmoder.”
”Først om den underskrift, som hun gav førnævnte Jesper Daa, råbte hun Gud den almægtigste til vidnesbyrd og sagde, at en klosterjomfru i Ring Kloster ved navn jomfru Mette Ovesdatter, under hvis tugt, ave og limestrøg, som hun sagde sig at have været under ind til den tid, både vejledte og truede hende til at skrive den underskrift efter en anden underskrift, som hun forelagde hende, så hun skrev den med grædende tåre imod hendes hjertens vilje og samvittighed for hødsel og trussel og noget for frygt og fares skyld.”