Trolovelse Jesper Daa

Introduktion:

Birgitte Gøye blev som ca 11-årig trolovet med Jesper Daa til Enggaard –senere Gyldensteen- ved Bogense på Nordfyn. Han var født i 1492 og cirka 20 år ældre end hende. Det var mod Birgitte Gøyes vilje og trolovelsen blev til med psykisk og fysisk tvang. Det var helt almindelig praksis. Trolovelsen var bindende og kan sidestilles med giftemål.