“Bogsamlingen på Herlufsholm”

Redigeret af Trine Bie-Olsen

Introduktion:

Abstract: Birgitte Gøye og Herluf Trolles netværk er den gennemgående røde tråd i hele Herlufsholms historie. Konger, dronninger, grever og grevinder, embedsmænd, politikere, slægt og familie. Og med tiden også de af skolens lærere, hørene, og elever, diplene, der ønskede dette. Elever bliver ”Gammelherlovianere” efter endt skolegang. De kan vælge at være med i ”Herlovianersamfundet” der blev grundlagt i 1850. Elever, ansatte, bestyrelsesmedlemmer har gennem tiden bidraget til skolens ve og vel blandt andet gennem donationer der har givet skolen unikke videnskabssamlinger.
/Trine Bie-Olsen

Lensgreve Otto Thott var Skoleherre for Herlufsholm fr 1777 til 1783. Gennem sit liv opbyggede han et omfangsrigt privatbibliotek med helt unikke bøger fra mange videnskabsområder fra middelalderen og op til sin samtid. De 40.000 bind fra Otto Thott udgjorde en del af ”Bogsamlingen på Herlufsholm”.

Den unikke bogsamling befinder sig i dag på Syddansk Universitetsbibliotek. Her har forskningsbibliotekar Jakob Povl Holck studeret den og præsenterer den i jubilæumsbogen: ”Den gamle verdens magi” fra 2015. 

Kan ses/downloades fra academia.edu/:
Den gamle verdens magi: Bogsamlingen fra Herlufsholm på Syddansk Universitetsbibliotek”
E-bog af Jakob Povl Holck om de glemte skatte i bogsamlingen.
(Pdf-format,115 sider, 25 Mb)

Jakob Povl Holck gik selv på gymnasiet på Herlufsholm hvor han blev nysproglig student i 1990. Han skriver i forordet blandt andet: ”Som ’gammelherlovianer’ (nysproglig student fra 1990) er der en vis stolthed forbundet med det at kunne fortælle udvalgte dele af historien bag samlingen som en optakt til præsentationen af de udvalgte skatte, der generelt må betragtes som uvurderlig kulturarv.”

Jakob Povl Holck forklarer bogens titel: ”Den gamle verdens magi” i slutningen af forordet således:

”Bogens titel er valgt, fordi samlingens bøger og andre materialer – ikke mindst de mange hidtil ukendte og helt uudforskede elementer – vil have en magisk tiltrækningskraft på forskere med øje for historiens vingesus. Titlen er også valgt med sigte på den særlige pionerånd, den menneskelige nysgerrighed, udvikling og utæmmede kreativitet samt de unikke, levede liv, der kommer til udtryk i viften af udvalgte værker. Således er det håbet at skabe ny interesse omkring biblioteket fra Herlufsholm Skole på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense og med forskningsperspektiverne vise, hvordan samlingens potentiale kan se ud, anno 2015.”