Breve

Af Susanne Outzen

Introduktion:

Abstract: Omkring 100 breve af den korrespondance Herluf Trolle og Birgitte Gøye førte med hinanden, deres venner og bekendte er bevaret og blev i 1893 udgivet af Gustav Ludvig Wad.1Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gøye bind 1 og 2.
Brevene giver et godt indblik i hendes livsførelse og tænkemåde samt vennerne og netværkets holdninger og ageren i samtiden.
/Susanne Outzen

Birgitte Gøyes bevarede breve

Mellem de mange breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gøye er kun bevaret ti breve fra ham til hende og ikke et eneste af hendes breve til ham. Kun gennem hans svar, kan vi danne os en forestilling om, hvad hun har haft på sinde, når hun skrev til sin mand.

En del af korrespondancen er fortrolige, private breve, men hovedparten er mere eller mindre officielle skrivelser eller indberetninger fra og til Herluf Trolle. De sidste bidrager med deres oplysninger til krigshistorien, men berører også andre af statens indre og ydre forhold.

Som alle tidens adelsmænd, der var i kongens og rigets tjeneste, var Herluf Trolle ofte væk fra hjemmet, og forvaltningen af husstanden og godset var derfor overdraget til Birgitte Gøye. Brevene handler derfor oftest, om de mange praktiske gøremål Birgitte Gøye måtte varetage i hans fravær.