Clausholm

I middelalderen lå her en borg med samme navn. Borgen lå på en holm i det sumpede område omkring Alling Å og skulle sikre sin ejer mod fjender i borgerkrigsperioden. Borgen blev erobret og ødelagt af kong Valdemar Atterdag i 1359 under det jyske oprør. Senest kort før 1471 blev gården flyttet til sin nuværende placering.

I løbet af middelalderen forøgede Clausholms ejere bøndergodset betydeligt, og der blev opført en ny hovedbygning.

I 1498 gik Clausholm i arv til Laurids Albrechtsen Bydelsbak, der dog allerede døde i 1500. Clausholm blev herefter arvet af datteren Mette Bydelsbak, som bragte gården med i ægteskabet til Mogens Gøye. Selvom Mogens Gøye tilbragte en stor del af sit liv væk fra Clausholm, bibeholdt han en stor tilknytning til gården. Mod slutningen af sit liv tog han ophold på Clausholm, hvor han døde i 1544 og blev begravet i Voldum sognekirke, hvor hans ligsten er bevaret.

Efter Mogens Gøyes død i 1544 blev gården delt mellem børnene Albrecht og Ellen. Delingen af Clausholm blev foretaget ned til sidste detalje, men alligevel opstod flere skænderier mellem de to ejere. Særligt de to svigerinder Ellen Gøye og Anne Rosenkrantz havde svært ved at leve side om side og generede hinanden gennem deres byggeprojekter. Blandt andet opførte Ellen Gøye et stenhus så tæt ved Anne Rosenkrantz’ hus, at hendes vinduer ikke kunne lukkes op.

Den nuværende hovedbygning blev opført som et trefløjet to stokværk højt anlæg med røde, pudsede mure på en sokkel af granitkvadre. Clausholm blev ombygget i 1722 -1723 af kongen, Frederik d. 4. Ved ombygningen opførte man i syd to smalle fløje, der blev indrettet til de kongelige herskabers kabinetter og antechambres. Ved ombygningen blev bygningens facade hvidkalket, mens sokkel og vinduer blev malet blå.

Læs mere her:
https://trap.lex.dk/Clausholm
https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/clausholm
https://www.clausholm.dk/