Kronborg

Herluf Trolle var lensmand på krogen i perioden 1544 – 1554.
I middelalderen og i den tid, da Herluf Trolle var lensmand på Kronborg, hed borgen Krogen.

Krogen blev formentlig opført af Erik af Pommern i starten af 1420’erne efter forbillede i de Tyske Ordensborge, og var et led i opkrævningen af Øresundstold og forsøg på at opnå øget magt i Øresundsområdet.

Borggården var omgivet af en op til 4 m tyk og 12-13 m høj ringmur med sidelængder af godt 75 m. Indgangen til anlægget skete på nordsiden gennem et fremspringende, kvadratisk porttårn. I ringmurskonstruktionen indgik tre store bygninger i hjørnerne af borggården. I det sydvestre hjørne lå et palatium (en betegnelse for en stenbygget pragtbolig inden for en borg) i to stokværk over en hvælvet kælder. Denne bygning havde det mest repræsentative præg og indeholdt en overhvælvet sal med høje spidsbuede vinduer mod slotsgården. I nordøst lå en bygning, der sandsynligvis var tre stokværk over en kælder, og i hvilken det formodes, at kongen har haft til huse. I sydøsthjørnet lå en tredje bygning, hvis formål ikke kendes, men den blev senere ombygget til kirke. Ved bygningernes gavle rejste trappetårne sig som sandsynligvis havde tilknytning til en vægtergang på ringmuren.

Tilsyneladende er tankerne om moderne senmiddelalderlig befæstningskunst gået sporløst forbi Krogen, og i 1550’erne var Krogen fortifikatorisk set en forældet fæstning. Det har ikke været muligt ved restaureringsarbejderne at påvise materialer eller konstruktioner, der viser en byggevirksomhed af større omfang frem til 1574.

I 1574 påbegyndte Frederik d. 2. en vidtgående ombygning og modernisering af den middelalderlige borg og omdøbte i denne forbindelse borgen til Kronborg. De første tanker gik udelukkende ud på at skabe en stærkere fæstning, men han gav sig snart i kast med planer for en nye fyrstebolig, der resulterede i det Kronborg, vi kender idag.

Læs mere her:
https://trap.lex.dk/Kronborg