Anne Hardenberg

Af Susanne Outzen

Introduktion:

Abstract: Anne Hardenberg var en af Birgitte Gøyes nære veninder. De var begge knyttet til hoffet og både Dronning Dorotheas veninder og hendes datter Annas, der senere blev kurfyrstinde af Sachsen. Anne ejede blandt andet Bregentved Gods på Sydsjælland, ikke langt fra Herlufsholm.
Der er bevaret flere breve mellem Anne og Birgitte. De to var også i tæt familierelation: Anne blev gift med en af Birgittes nevøer.
/Susanne Outzen

En af Birgitte Gøyes nære veninder var hofdame og godsejer Anne Hardenberg (?-1589).
Birgitte Gøye og Anne Hardenberg skrev breve til hinanden:

Anne Hardenberg var søster til den berømte søhelt, Peder Skram (1503-1581) og datter af godsejer Corfitz Erik Hardenberg (død før 1560) og hustru Mette Christiernsdatter Skram (død ca. 1548). I 1573 blev hun gift med rigsråd Oluf Mouritsen Krognos (1535-1573), der var søn af Birgitte Gøyes søster Ellen Mogensdatter Gøye og lensmand Mourits Olufsen Krognos.

Efter et kortvarigt ægteskab blev Anne Hardenberg enke. Hun lod udføre et kostbart epitafium af alabast og gråblå kalksten til Sct. Bendts Kirke i Ringsted samt en anselig gravsten til markering af gravstedet i kirkegulvet. Epitafiet hører til den første danske gruppe af nederlandsk-prægede højrenæssanceskulpturer. Ægteparrets portrætfigurer knæler på hver sin side af en bedepult foran et relief af Dommedag, på samme måde som Herluf Trolle og Birgitte Gøyes epitafium fra 1560, der hænger i Herlufsholm Kirke.

Gravsten for Anne Hardenberg og Oluf Mouritsen Krognos I Ringsted Kirke. Foto Jens Olsen
Gravsten for Anne Hardenberg og Oluf Mouritsen Krognos I Ringsted Kirke.
Foto Jens Olsen