Første Birgitte Gøye biografi udkommer

“Breaking News”!

For første gang i 500 år udkommer der en samlet fremstilling af Birgitte Gøyes liv og virke.
Biografien er skrevet af dr. phil. Grethe Jacobsen, udgivet af Gads Forlag.
Find den hos din boghandler den 29. april 2024.

Vi i Birgitte Gøye Selskabet har i 5 år arbejdet målrettet på at biografien om Birgitte Gøye blev en realitet.
Vi har samarbejdet med mange der har ydet uvurderlig hjælp og støtte til at Birgitte Gøyes historie nu kan blive en del af Danmarks historie.

Se pressemeddelelse fra forlaget her: https://gad.dk/birgitte-goeye

Bogsignering af Birgitte Gøye biografien

Hotspot for boglanceringen er Langes Boghandel, Bog & idé, Torvestræde 3 i Næstved.

Kom og mød forfatteren dr.phil Grethe Jacobsen.
Hun signerer bøger i boghandlen fra 12 – 13 den 29. april 2024.

Alle er velkomne

Se pressemeddelelse fra forlaget her: https://gad.dk/birgitte-goeye

Generalforsamling 2024

Der indkaldes herved til generalforsamling i Birgitte Gøye Selskabet.

Sted: Solvænget 11, 4640 Faxe
Tid: kl 15.00
Dato: fredag den 5. april 2024

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På tur med Birgitte Gøye til Jylland

Det var første gang vi holdt foredrag om Birgitte Gøye i Jylland – absolut særdeles passende, da meget af Birgitte Gøyes liv udfoldede sig netop i Jylland. Også passende da hendes veninde Dronning Dorothea havde sit enkesæde på Sønderborg Slot.

Tak til Folkeuniversitet i Sønderborg for den velplanlagte foredragsrække.

Fotos fra Sønderborg Slotskapel med anetavlerne, og Syddansk Universitet, Alsion Sønderborg, hvor foredraget blev afholdt.

Birgitte Gøye – et spørgsmål om dannelse

Vi er inviteret til at deltage i Folkeuniversitets foredragsrække
“Dronningemagt og adelsfruer i Danmark før enevælden”.
De fire foredrag finder sted i Sønderborg i november 2023.
Vores foredrag er nummer tre i foredragsrækken. 

Dronning Dorothea havde sit enkesæde på Sønderborg Slot.
Et fornemt udgangspunkt for at sætte fokus på det livslange venskab mellem Dronning Dorothea og adelskvinden Birgitte Gøye.
Venskabet bar præg af handlekraft, stærke værdier og engagement i samfundet blandt andet med at stifte skoler.

Se nærmere på Folkeuniversitetets hjemmeside:

Roskilde Klosters Venneforening på besøg

15.maj 2023
Roskilde Klosters Venneforening blev vist rundt på Herlufsholm Skole og Gods og hørte foredrag ved Birgitte Gøye Selskabets formand om Birgitte Gøye , bogsamlinger, netværk, dannelse og dét der knytter Birgitte Gøyes historie sammen med Karen Brahes Bibliotek hos gæsterne fra Roskilde Kloster.