Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjoe

Indscannet version

Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjoe, væsentlig i Herlufsholm Kirke
Dr. Henry Petersen

Paa Herlufsholms Stiftelses foranstaltning samlede og beskrevne.
Udgivet efter forfatterens død af Dr. V. Mollerup.
Med l8 afbildninger, dels stukne i kobber af Prof. Magnus Petersen, dels fotografisk reproducerede i Pacht & Crones etablissement.
Thaning & Appel, København, 1897, 76 sider

Tilgængelig fra Det kongelige Bibliotek
Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjoe