Universitetets Dom, originalversion

Universitetets Dom imellem Jesper Daa og Birgitte Giøe 1540
Artikel hentet fra fra Danske Magazin, 1843
Digitaliseret af Google Books

Dokumentet vises indlejret i pdf-fremviser herunder.
Ved problemer med visningen kan det i stedet ses/downloades her:

dommen-originalversion