Næstved

Introduktion:

Birgitte Gøye var cirka 49 år og Herluf Trolle omkring 44 år da de overtog Skovkloster i Næstved i 1560. De flyttede til kendt område. Mange steder i Danmark var ”Gøye-land” gennem generationer og stedet var en af deres ejendomme blandt mange. Gøyeslægten stammede oprindeligt fra Lolland.

  • Gøyernes Gård
    Birgitte Gøyes far Mogens Gøye ejede blandt sine mange ejendomme Gøyernes Gård, hans store bygård inde i Næstved. >>

  • Skovklostret
    Et velhavende kloster der ejede over 30.000 tønder land fordelt på Lolland, Falster, Sjælland og Skåne. Da Birgitte Gøye og Herluf Trolle overtog stedet skiftede det navn til Herlufsholm. >>

  • Lille Næstved
    Da Birgitte Gøye og Herluf Trolle fik overdraget Skovkloster uden for Næstved i 1560 fik hun også lokale venner. Anne Grubbe boede i Lille Næstved, en lille gåtur fra Skovkloster. >>

  • Herlufsholm Gods Birgitte Gøye indgik i driften af ægteparrets mange godser og jordbesiddelser. Hun sørgede for deres godsers økonomiske udvikling. >>