De tidligste Gøyer

Af: Thomas W. Lassen, Trine Bie-Olsen og Karen Urth

Et ældre lakaftryk af blysignetet fra 1300-årene, fundet ved Flårup på Lolland.
Man kan se de tre ibsskaller på den skrå bjælke. Aftrykket er ca. 4 cm bredt.

Mathias af Flårup nævnes i 1260’erne som den ældste danske kendte, der fører Gøyernes våben
med de tre ibsskaller.

Et blysignet blev i 1800-årene fundet ved Flårup, Fuglse sogn på Lolland. Signetet har det samme våben med de tre ibsskaller på en skrå bjælke. Signetet er desværre i en meget dårlig stand, men finderen tog et lakaftryk af signetet. På lakaftrykket kan man læse den latinske tekst “S. Nicolai Thrugilli” som betyder Niels Trugilssens sigil.

Ud fra de givne oplysninger er det nærliggende at antage, at der har været en slægtsmæssig sammenhæng mellem Mathias af Flårup og Niels Trugilssen. Det er også værd at bemærke, at flere af de store gårde på Østlolland var ejet af medlemmer af Gøye-slægten i 14-, 15- og 1600-årene.

Blysignetet befinder sig i dag i den gamle samling fra Lolland-Falsters Stiftsmuseum, det nuværende Museums Lolland-Falster. Det kom ind i samlingen i 1911 fra en privat oldsagssamling.
Et kvalificeret gæt er at blysignetet kan dateres til engang i 1300-årene men vi kender ikke noget til en Niels Truglissen af Gøyernes slægt på denne tid. Lakaftrykket kom ind i museets samling allerede i 1879.

Kilder: Museernes Samlinger – de danske museernes digitale registrant.